Jens Karstensen

Direktør og indehaver

E-mail: e-j-k@e-j-k.dk

Michael Christensen

Projektchef

E-mail: mmc@e-j-k.dk

Peter Andersen

Projektleder

Telefon: 40 38 97 44

E-mail: pan@e-j-k.dk

Ronnie Mogensen

Afdelingsleder

Telefon: 21 83 38 49

E-mail: rmo@e-j-k.dk

Leif Endres

Formand

Telefon: 21 57 50 02

E-mail: len@e-j-k.dk

Dennis Windelboe

Formand

Telefon: 40 37 44 20

E-mail: dwe@e-j-k.dk

Søren Hansen

Formand

Telefon: 30 78 57 37

E-mail: sjh@e-j-k.dk

Anders Møller Hald

Formand

Telefon: 21 57 45 01

E-mail: amh@e-j-k.dk

Michael Rasmussen

Formand

Telefon: 61 30 23 09

E-mail: mra@e-j-k.dk

Lone Nielsen

Bogholder

Telefon: 75 60 27 18

E-mail: j.k.e@mail.dk

Majbrit Jørgensen

Kontorassistent

Telefon: 29 45 17 02

E-mail: mjo@e-j-k.dk

Dorthe Poulsen

Kontorassistent

Telefon: 75 60 27 18

E-mail: dpo@e-j-k.dk

Lene Madsen

Kontorassistent

Telefon: 75 60 27 18

E-mail: lma@e-j-k.dk

Tina Bregenov

Kontorassistent

Telefon: 75 60 27 18

E-mail: tib@e-j-k.dk

Agnethe Mundbjerg

Indmåler

Telefon: 51 77 90 20

E-mail: indmaaling@e-j-k.dk